Podmienky ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

1. Totožnosť a kontaktné údaje správcu

Epohony.sk
EPGATE s.r.o.
Holzova 2887/10b
62800  Brno
IČ: 06695540
DIČ: CZ06695540

Telefon: (+420) 511 440 278
E-mail: info@epohony.sk

2. Rozsah spracovanie osobných údajov

V rámci našich služieb budeme spracovávať iba osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu v súlade so stanovenými účely. Ide o tieto údaje:

meno a priezvisko alebo obchodné meno
e-mailovú adresu
telefónne číslo
adresu (ulica, PSČ, mesto)
číslo účtu, IČO a DIČ (len v prípade nákupu ako firma)
heslo (v prípade registrácie zákazníka na našom webe)

3. Účely spracovania osobných údajov

Ak nakupujete v našom e-shope prostredníctvom košíka v rámci jednorazové neregistrovaných objednávky, potrebujeme Vaše osobné údaje najmä na to, aby sme mohli s Vami uzavrieť zmluvu o kúpe našich produktov. Spracovanie je nevyhnutné najmä pre riadne splnenie zmluvy z našej strany. Meno a priezvisko z dôvodu jednoznačnej identifikácie zákazníka, kontaktné údaje (e-mail, telefón) z dôvodu potvrdenia objednávky a komunikácia so zákazníkom (počas nákupu aj po ňom), adresu z dôvodu jednoznačnej identifikácie zákazníka a tiež z dôvodu doručenia zakúpených produktov v prípade doručenia tovar na danú adresu.

V prípade registrácie na našom webe budeme osobné údaje zákazníkov okrem účelov ustanovených v predchádzajúcom odseku spracovávať aj z dôvodov zlepšenie kvality našich služieb, analýz zákazníkových preferencií a poskytovanie služieb čo najvhodnejších pre daného zákazníka a podľa zákazníkových želania, zasielanie noviniek, akcií a zliav. Pri registrácii zákazníka na našom webe budú jeho osobné údaje navyše spracované iba s jeho súhlasom.
4. Prípadní ďalší príjemcovia osobných údajov

Našou prioritou je osobné údaje zákazníkov chrániť. Osobné údaje zákazníkov odovzdávame tretím osobám (príjemcom), len ak je to potrebné v rámci transakcie (sprostredkovatelia platobných služieb), doručenie tovaru (poštové a iní doručovatelia), správy a zabezpečenie nášho webu (administrátor nášho webu).

Osobné údaje zákazníkov nemáme v úmysle odovzdávať do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
5. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Vynakladáme maximálne úsilie na to, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu osobných údajov zákazníkov a aby tieto osobné údaje boli čo najviac chránené. Osobné údaje zákazníkov sú spracovávané v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Osobné údaje zákazníkov sú zabezpečené štandardnými postupmi a technológiami. Systém zabezpečenia osobných údajov podlieha pravidelnej kontrole zo strany správcov nášho webu.
6. Doba spracovania osobných údajov

Ak nakupujete jednorazovo prostredníctvom nášho e-shopu, spracovávame Vaše osobné údaje od okamihu odoslania Vašej objednávky. Osobné údaje uchovávame po dobu záručnej doby vzťahujúce sa k danému produktu, a to z dôvodu možnosti zákazníkom poskytnúť záručný servis. Po tejto dobe budeme údaje v primeranom čase uchovávať tiež k ochrane našich ale aj Vašich práv, z dôvodu uplatnenia práv z chybného plnenia, prípadne zodpovednosti za spôsobenú škodu.

Osobné údaje zákazníkov registrovaných na našom webe uchovávame od okamihu registrácie a po dobu, kedy je zákazník na našom webe registrovaný. Po zrušení registrácie sú následne osobné údaje ukladané ešte primeranú dobu v základnom rozsahu umožňujúcim identifikáciu zákazníka.
7. Právne dôvod spracovanie osobných údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov je zmluvným požiadavkou, neposkytnete ak nám pri jednorázovej objednávke či registráciu Vaše osobné údaje, nebudeme môcť Vám naše služby vôbec poskytnúť (nebudeme vedieť, s kým rokujeme, kam máme produkty zaslať, ako s Vami komunikovať).
8. Práva zákazníkov v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Práva nižšie uvedené môže zákazník uplatniť elektronicky zaslaním správy na našu e-mailovú adresu. V prípade podania sťažnosti je nutné sťažnosť zaslať Úradu na ochranu osobných údajov.

Právo odvolať súhlas so spracovaním - zákazník má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ je tento súhlas od nás vyžadovaný
Právo na prístup k osobným údajom - zákazník má právo získať od nás potvrdenie, že jeho osobné údaje spracovávame a v akom rozsahu
Právo na opravu osobných údajov - zákazník má právo na to, aby sme opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, tiež má právo na prípadné doplnenie neúplných osobných údajov
Právo požadovať obmedzenie spracovania - zákazník má právo, aby sme obmedzili spracovanie tých osobných údajov, pri ktorých zákazník popiera ich presnosť, ich spracovanie je protiprávne, jedná sa o osobné údaje už nepotrebné alebo zákazník vzniesol námietku (pozri nižšie)
Právo namietať - zákazník má právo z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie namietať voči spracovaniu osobných údajov, bližšie vymedzenie tohto práva nájdete v článku. 21 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov č. 2016/679 (ďalej len tzv. "GDPR")
Právo na prenosnosť osobných údajov - zákazník má právo získať osobné údaje. ktoré sa ho týkajú, v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a tieto údaje predať inému správcovi osobných údajov
Právo na vymazanie osobných údajov - zákazník má právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré

 

https://www.uoou.cz/urad/ds-1059/p1=1059

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie