ePohony

Zásady ochrany osobných údajov

1. Totožnosť a kontaktné údaje správcu

Epohony.sk 
EPGATE sro 
Holzova 2887/10b 
62800 Brno 
IČO: 06695540 
DIČ: CZ06695540 

Telefón: (+420) 511 440 278 (+420) 606 051 066 
E-mail: obchod@epohony.cz

2. Rozsah spracovania osobných údajov

V rámci našich služieb budeme spracovávať iba osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu v súlade so stanovenými účelmi. Ide o tieto údaje:

  1. meno a priezvisko alebo obchodnú firmu
  2. e-mailovú adresu
  3. telefónne číslo
  4. adresu (ulica, PSČ, mesto)
  5. číslo účtu, IČO a DIČ (len v prípade nákupu ako firma)
  6. heslo (v prípade registrácie zákazníka na našom webe)

3. Účely spracovania osobných údajov

Ak nakupujete v našom e-shope prostredníctvom košíka v rámci jednorazovej neregistrovanej objednávky, potrebujeme Vaše osobné údaje najmä na to, aby sme mohli s Vami uzavrieť zmluvu o kúpe našich produktov. Spracovanie je nevyhnutné najmä pre  riadne splnenie zmluvy  z našej strany. Meno a priezvisko z dôvodu jednoznačnej  identifikácie zákazníka , kontaktné údaje (e-mail, telefón) z dôvodu potvrdenia objednávky a  komunikácie so zákazníkom  (počas nákupu aj po ňom), adresu z dôvodu jednoznačnej identifikácie zákazníka a tiež z dôvodu  doručenia zakúpených produktov  v prípade doručenia tovar na danú adresu.

V prípade registrácie na našom webe budeme osobné údaje zákazníkov okrem účelov stanovených v predchádzajúcom odseku spracovávať aj z dôvodov  zlepšenia kvality našich služieb ,  analýz zákazníkových preferencií  a poskytovania  služieb čo najvhodnejších pre daného zákazníka  a podľa zákazníkových prianí, zasielanie  noviniek, akcií a zliav . Pri registrácii zákazníka na našom webe budú jeho osobné údaje navyše spracované iba s jeho  súhlasom .

4. Prípadní ďalší príjemcovia osobných údajov

Našou prioritou je osobné údaje zákazníkov chrániť. Osobné údaje zákazníkov odovzdávame tretím osobám (príjemcom), iba ak je to nutné v rámci transakcie (sprostredkovatelia platobných služieb), doručenia tovaru (poštovní a iní doručovatelia), správy a zabezpečenia nášho webu (administrátor nášho webu).

Osobné údaje zákazníkov nemáme v úmysle odovzdávať do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

5. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Vynakladáme maximálne úsilie na to, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu osobných údajov zákazníkov a aby tieto osobné údaje boli čo najviac chránené. Osobné údaje zákazníkov sú spracovávané v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Osobné údaje zákazníkov sú zabezpečené štandardnými postupmi a technológiami. Systém zabezpečenia osobných údajov podlieha pravidelnej kontrole zo strany správcov nášho webu.

6. Doba spracovania osobných údajov

Ak nakupujete jednorazovo prostredníctvom nášho e-shopu, spracovávame Vaše osobné údaje od okamihu odoslania Vašej objednávky. Osobné údaje uchovávame po dobu záručnej doby vzťahujúcej sa k danému produktu, a to z dôvodu možnosti zákazníkom poskytnúť záručný servis. Po tejto dobe budeme údaje v primeranom čase uchovávať aj k ochrane našich ale aj Vašich práv, z dôvodu uplatnenia práv z vadného plnenia, prípadne zodpovednosti za spôsobenú škodu.

Osobné údaje zákazníkov registrovaných na našom webe uchovávame od okamihu registrácie a po dobu, kedy je zákazník na našom webe registrovaný. Po zrušení registrácie sú následne osobné údaje ukladané ešte po primeranú dobu v základnom rozsahu umožňujúcom identifikáciu zákazníka.

7. Právny dôvod spracovania osobných údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, ak nám pri jednorazovej objednávke či registrácii neposkytnete Vaše osobné údaje, nebudeme môcť Vám naše služby vôbec poskytnúť (nebudeme vedieť, s kým rokujeme, kam máme produkty zaslať, ako s Vami komunikovať).

8. Práva zákazníkov v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Práva nižšie uvedené môže zákazník uplatniť elektronicky zaslaním správy na našu e-mailovú adresu. V prípade podania sťažnosti je nutné sťažnosť zaslať Úradu na ochranu osobných údajov.

 

Bližšie informácie k ochrane osobných údajov a tiež k prípadným ďalším právam zákazníkov v súvislosti s ochranou osobných údajov možno nájsť aj na stránkach Úradu pre ochranu osobných údajov:

https://www.uoou.cz/urad/ds-1059/p1=1059

 

Už 18 rokov predaja kvalitných pohonov
Neviete si rady? Využite náš zákaznícky servis
V prípade záujmu zaistíme
odbornú montáž