ePohony

Obchodné podmienky

Epohony.sk

EPGATE sro 
Holzova 2887/10b 
628 00 Brno 
IČO : 06695540 
DIČ : CZ06695540

↳  Zásady ochrany osobných údajov

1. Všeobecné ustanovenia

Kupujúci učinením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

2. Objednanie tovaru a služieb

Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, e-mailu, či písomne ​​na našej adrese.

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Rozmery, váha, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať.

Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave av súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky a zároveň riadne vybavené slovenskými návodmi na obsluhu, záručnými listami a zoznamami pozáručných servisných stredísk ak je to pre daný druh tovaru obvyklé.

Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva následne vzniká samotným dodaním tovaru. Na uzavretie kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých, najmä cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo na vznik zmluvy potvrdením objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim.

V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo k zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

3. Potvrdenie objednávky

Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky vám zašleme e-mailom, o odoslaní budete taktiež informovaní e-mailom. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať.

4. Zrušenie objednávky

Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť a to telefonicky, či e-mailom a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail a číslo objednávky.

5. Balné a poštovné

Objednaný tovar vám zašleme spoločnosťou PPL ako dobierku. V prípade, že ste na našej rozvozovej trase bude o dodaní informovaný telefonicky alebo emailom. Pri objednávke a dodávke poštou nad 30000, - Sk bez DPH neplatíte poštovné. Je možné zvoliť aj iný spôsob dopravy a to podľa špecifikácií jednotlivej objednávky. Cena poštovného sa môže líšiť aj podľa váhy objednaného tovaru.

6. Dostupnosť predávaného tovaru

E-shop www.epohony.cz prináša kompletný zoznam bežne dodávaného tovaru. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru. Zobrazovaná dostupnosť tovaru je orientačná a pokiaľ sa momentálna dostupnosť líši od uvedenej v detaile produktu, je o tomto kupujúci bezodkladne informovaný.

7. Odstúpenie od zmluvy

Vrátenie tovaru bez udania dôvodu - Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Internetový obchod spoločnosti Epohony.cz - EPGATE sro Vám poskytuje podľa Občianskeho zákonníka ochrannú lehotu 14 dní na vrátenie tovaru bez udania dôvodu. V prípade, že nie ste spotrebiteľ, ale nakupujete tovar v rámci svojej obchodnej a podnikateľskej činnosti, táto možnosť sa na Vás zo zákona nevzťahuje.

Ako postupovať „vrátenie tovaru bez udania dôvodu“ – odstúpenie od zmluvy

V prípade, že vraciate tovar bez udania dôvodu, teda odstupujete od zmluvy, zašlite nám výrobok bez známok používania, nepoškodený a najlepšie aj v pôvodnom obale (obal nie je nutnou súčasťou, ale pokiaľ nám nedodáte pôvodný obal, môžeme si od Vášho nároku na vrátenie peňazí odpočítať sumu potrebnú na uvedenie tovaru do pôvodného stavu, čo sa bude vzťahovať aj na zabalenie). Nezabudnite pripojiť kópiu dodacieho listu, číslo Vášho účtu a dokument, z ktorého bude zjavné, že odstupujete od zmluvy.

Nepreberáme tovar zaslaný na dobierku. Príslušnú čiastku zašleme na Váš účet bezodkladne, najneskôr do 14 dní.

Pokiaľ dôjde k vráteniu tovaru a tým sa zmení nominálna hodnota objednávky (buď sa zníži, alebo sa stane nulovou), bude požadované vrátenie darčeka, na ktorý z hodnoty Vašej konečnej ceny potom už nemáte nárok. V prípade, že nový neporušený darček nebude vrátený, odpočíta sa hodnota darčeka od ceny vráteného tovaru a následný rozdiel Vám bude vrátený. Cena darčeka sa odpočíta v predajných cenách.

Odoslanie odstúpenia je nutné do 14 dní dní od obdržania tovaru (jedná sa o dni jednoduché, nie pracovné, pričom pokiaľ posledný deň pripadne na sobotu, nedeľu, alebo sviatok, je koncom lehoty ďalší pracovný deň).

8. Reklamácia a záruka

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami av súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný bezodkladne hlásiť našej firme.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

Záruka sa nevzťahuje na

Postup pri reklamácii

 

Vašu reklamáciu vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

V prípade dlhších reklamácií ako napr. notebooky, Vás budeme bezodkladne informovať o stave reklamácie.

9. Mimosúdne riešenie sporov

Spotrebiteľ má podľa zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy. Subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je Česká obchodná inšpekcia alebo iný subjekt poverený Ministerstvom priemyslu a obchodu. Internetové adresy týchto subjektov sú: https://www.coi.cz/ a https://www.mpo.cz/ .

 

10. Platobné podmienky a dodanie tovaru

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledujúcimi spôsobmi: 
  • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č. 7746428806/5500 v EUR -  Raiffeisenbank as  , 2801504320/2010 v EUR -  Fio banka, as
  • bezhotovostne platobnou kartou,
  • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány Comgate,
  • dobierkou v hotovosti pri odovzdaní tovaru,
 2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 3. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 4. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
 5. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.
 6. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
 7. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín
 8. Tovar je kupujúcemu dodaný: 
  • na adresu určenú kupujúcim objednávke
  • prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú kupujúci určil,
  • osobným odberom v prevádzke predávajúceho.
 9. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru.
 10. Náklady na dodanie tovaru v závislosti od spôsobu odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho av potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 11. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 12. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 13. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad je odoslaný na e-mailovú adresu kupujúceho. / Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru.
 14. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru.
 15. Zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, keď mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.
Už 18 rokov predaja kvalitných pohonov
Neviete si rady? Využite náš zákaznícky servis
V prípade záujmu zaistíme
odbornú montáž